INFOLINIA

+48 42 634 22 14

NCBiR projekt istander pro

Cele projektu:

Zwiększenie dostępności rehabilitacji dla paraplegików dzięki umożliwieniu im samodzielnej codziennej pionizacji i wykonywania ćwiczeń w pozycji stojącej w warunkach domowych poprzez stworzenie urządzenia iStander Pro, które w efekcie:

- da możliwość samodzielnej regulacji rozmiaru urządzenia i siły sprężyn gazowych odpowiadających za funkcję wspomagania pionizacji,

- będzie zintegrowane z rozwiązaniami wykorzystującymi multimedia w celu zwiększenia motywacji użytkowników do regularnej pionizacji i ćwiczeń w pozycji stojącej,

- zostanie wyposażone w niezbędne funkcjonalności zwiększające komfort użytkownika i zapewniające mu pełne bezpieczeństwo podczas użytkowania.

   

Wartość projektu: 1 478 921,07 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 168 819,33 zł