INFOLINIA

+48 42 634 22 14

Partnerzy naukowi

 

 

HUG - Hôpitaux Universitaires de Genève (CH) 

 

Celem badania z Naszym szwajcarskim partnerem HUG było zastosowanie urządzenia activLife w rehabilitacji szpitalnej u pacjentów w podeszłym wieku oraz wpływ tej metody terapeutycznej na aktywność pacjentów po wypisie ze szpitala. Badania te wykazały, że rehabilitacja geriatryczna z użyciem activLife jest równie skuteczna jak standardowe procedury rehabilitacyjne w szpitalu, zaś pacjenci bardzo dobrze przyjmują tę formę rehabilitacji, jednakże do wyciągnięcia statystycznie uzasadnionych wniosków na temat ich aktywności po wypisie ze szpitala próba okazała się za mała (co jest częstym problemem badań z osobami starszymi w średnim i długim okresie czasu).
Badanie przeprowadzone na pacjentach w wieku 65+ z problemami mięśniowo-szkieletowymi takimi jak złamania, protezy, upadki lub ryzyko upadków i ból dolnej części pleców.

 

 

Schön Klinik Bad Aibling (D)

 

Badania prowadzone z naszym partnerem Schön Klinik Bad Aibling  w  rehabilitacji poudarowej z zastosowaniem platformy activLife wykazały iż pacjenci szybciej byli skłonni wstawać i wykonywali więcej ćwiczeń.

 

 

Uniwersytet Medyczny Poznań wraz z DPS Pleszew (PL)

 

Badania Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w DPS Pleszew sugerują (nie są jeszcze zakończone), że seniorzy o łagodnych zaburzeniach poznawczych skutecznie są zaangażowani w aktywizację kognitywną i ruchową z użyciem activLife przez personel placówki. Wskazuje to, że w nowoczesnych domach seniora prowadzących aktywizację i rehabilitację mieszkańców urządzenie może mieć szerokie zastosowanie, szczególnie w czasach izolacji społecznej spowodowanej Korona wirusem.

 

 

Mazowiecki Szpital Bródnowski, Zespół Oddziałów Neurologii (PL)

 

Wstępne badania (niezakończone) z użyciem activLife w przypadkach osób chorych na Parkinsona w wieku 55-75 lat, którzy chorują od 5-15 lat, pokazują poprawę w analizie na platformie stabilometrycznej, co może wynikać z poprawy czucia głębokiego. Widoczna jest również poprawa w testach równoważnych.

 

 

Instytut Kardiologii im. JPII w Aninie (IKARD)

 

Przeprowadzone badania w Instytucie Kardiologii im. JPII w Aninie pokazały, że pacjenci z drugiej fazy rehabilitacji kardiologicznej preferowali rehabilitację z użyciem activLife od standardowej. Instytut zakupił urządzenie activLife.

 

 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, Katedra i Zakład Medycyny Rodzinnej

 

Badania z zastosowaniem systemu activLife w przychodni przy UM we Wrocławiu na osobach starszych wykazały poprawę funkcji poznawczych i jakości życia, a także obniżenie poziomu depresji w przypadku pacjentów z zagrożeniem rozwoju zespołu słabości starczej.

 

 

Szpital im. A Jurasza w Bydgoszczy, Katedra i Klinika Geriatrii

 

Celem badania jest ocena skuteczności treningu z użyciem multimedialnego systemu do rehabilitacji ruchowej i aktywizacji kognitywnej activLife oraz tradycyjnych ćwiczeń grupowych wśród osób starszych o podwyższonym ryzyku upadku. Badani dopiero rozpoczynają się.

 

 

Meet&Great w Eindhoven (NL)

 

Zastosowanie sytemu activLife w Centrum Aktywizacji Senioralnej Meet&Great w Eindhoven znacząco zwiększyło motywację samodzielnie żyjących seniorów do aktywności ruchowej i aktywizacji kognitywnej.