INFOLINIA

+48 42 634 22 14

Co to jest pionizacja i czy jest niezbędna? Wszystko, co musisz wiedzieć

Ludzki układ kostny i układ krążenia najlepiej pracują w pozycji pionowej. To dlatego pionizacja jest kluczowym elementem w rehabilitacji pacjentów. Dzięki tej formie odzyskiwania sprawności, pacjent może stać się bardziej samodzielny. Dowiedz się więcej o tym, jaką rolę w przywracaniu zdrowia pełni pionizacja, co to jest pionizator i jak wygląda terapia z jego zastosowaniem. 

Pionizacja – co to jest? 

Pionizacja to technika terapeutyczna, której celem jest przywrócenie lub utrzymanie pionowej pozycji ciała pacjenta. Polega na podnoszeniu pacjenta do pozycji pionowej lub półpionowej, umożliwiając mu swobodne utrzymanie pozycji stojącej lub siedzącej. W procesie pionizacji wykorzystuje się różnorodne metody i urządzenia, takie jak pionizatory.

Pionizacja jest szczególnie istotna dla osób, które z różnych powodów utraciły zdolność do samodzielnego utrzymania pionowej pozycji ciała, na przykład w wyniku urazów, schorzeń neurologicznych czy długotrwałego unieruchomienia. Korzystają z niej m.in. osoby z pourazowymi uszkodzeniami rdzenia kręgowego, w tym paraplegicy i tetraplegicy. Pacjenci po udarze mózgu, u których wystąpiły zaburzenia równowagi i chodu, również mogą czerpać korzyści z terapii pionizacyjnej. Pomaga ona też osobom ze schorzeniami takimi jak stwardnienie rozsiane, stwardnienie zanikowe boczne, czy dystrofia mięśniowa.

Dlaczego pionizacja jest niezbędna i czym może grozić jej zaniechanie?

Wieloletnie badania potwierdzają, że długotrwałe unieruchomienie ciała i utrata pionizacji mają negatywny wpływ na zdrowie pacjentów. Bez regularnej aktywności pionowej, organizm staje się podatny na szereg powikłań i zaburzeń.

Pionizacja przyczynia się do poprawy krążenia krwi, zarówno w obrębie kończyn dolnych, jak i całego organizmu. Dzięki temu zapewnia lepsze dotlenienie tkanek i organów, a także usprawnia transport składników odżywczych oraz eliminację toksyn. Ponadto pionizacja sprzyja prawidłowemu funkcjonowaniu układu oddechowego i trawiennego.

Poprzez regularne sesje pionizacyjne, pacjenci mogą odzyskać funkcje motoryczne, poprawić równowagę, koordynację i samodzielność w codziennych czynnościach. To z kolei przekłada się na poprawę jakości życia i większą niezależność

Unieruchomienie może prowadzić do wystąpienia powikłań w układzie krwionośnym i ruchowym, takich jak odleżyny, zakrzepica żylna, spadek masy mięśniowej, a nawet zanik mięśni, przykurcze czy osteoporoza. Pionizacja stanowi skuteczną metodę zapobiegania tym stanom, poprzez pobudzanie układu mięśniowo-szkieletowego, utrzymanie prawidłowej gęstości kostnej oraz poprawę krążenia limfy.

Pionizacja pacjenta – etapy

Terapia pionizacyjna jest kompleksowym procesem, który zazwyczaj wymaga interdyscyplinarnej opieki medycznej. Jej proces zwykle rozpoczyna się od dokładnej oceny stanu pacjenta: siły mięśniowej, zakres ruchu, równowagi. Na podstawie tych wyników tworzony jest spersonalizowany plan terapeutyczny, uwzględniający cele i potrzeby pacjenta. Następnie rozpoczyna się realizacja terapii, która może obejmować regularne sesje pionizacyjne, ćwiczenia wzmacniające, mobilizację i inne techniki terapeutyczne. Postępy pacjenta są monitorowane na bieżąco, a terapia jest dostosowywana w zależności od zachodzących zmian.

Pierwsze etapy pionizacji pacjenta to zwykle unoszenie głowy w pozycji leżącej, dalej następuje przejście do pozycji siedzącej i pionizacja tułowia podczas siedzenia, a następnie przemieszczanie pacjenta na wózek. Kolejnym krokiem jest już przyjmowanie pozycji stojącej z wykorzystaniem specjalnych aparatów i urządzeń takich jak pionizatory, ortostatyczne stoły rehabilitacyjne, ramiona pionizacyjne czy chodziki. Te narzędzia pomagają pacjentom w utrzymaniu pionowej pozycji ciała, wspierają ich równowagę i stabilność, są też pomocą dla fizjoterapeutów i opiekunów.

Pionizacja – przeciwwskazania

Pomimo ogólnych korzyści pionizacji, istnieją również pewne ograniczenia i przeciwwskazania do pionizacji. Osoby z niektórymi schorzeniami układu krążenia, takimi jak niewydolność serca, ciężkie nadciśnienie tętnicze czy zaburzenia rytmu serca, mogą wymagać indywidualnej oceny przed rozpoczęciem pionizacji. Ponadto obecność zaawansowanych zmian zwyrodnieniowych w stawach czy złamania mogą wpływać na decyzję o podjęciu terapii pionizacyjnej.

Podsumowanie 

Pionizacja jest niezbędna dla zdrowia i rehabilitacji pacjentów, zapewniając im szansę na poprawę funkcji motorycznych, redukcję powikłań i polepszenie jakości życia. Dzięki rozwojowi nauki i technologii dostępne są nowoczesne pionizatory, w tym specjalne pionizatory dla dzieci, które znacznie ułatwiają proces rehabilitacji. Warto podjąć kroki w celu lepszego zrozumienia i wykorzystania tej terapeutycznej techniki.