flagabryt01_m flagaros_m flagaukr_m flaga_portugalii

logo inteligentny rozwój

Firma realizuje projekt “iStander Pro – urządzenie aktywizujące z funkcją pionizacji dla osób dotkniętych urazem rdzenia kręgowego” nr: POIR.01.01.01.-00-0424/17-00; data podpisania umowy 15.12.2017

 


Cele projektu:

Zwiększenie dostępności rehabilitacji dla paraplegików dzięki umożliwieniu im samodzielnej codziennej pionizacji i wykonywania ćwiczeń w pozycji stojącej w warunkach domowych poprzez stworzenie urządzenia iStander Pro, które w efekcie:

- da możliwość samodzielnej regulacji rozmiaru urządzenia i siły sprężyn gazowych odpowiadających za funkcję wspomagania pionizacji,

- będzie zintegrowane z rozwiązaniami wykorzystującymi multimedia w celu zwiększenia motywacji użytkowników do regularnej pionizacji i ćwiczeń w pozycji stojącej,

- zostanie wyposażone w niezbędne funkcjonalności zwiększające komfort użytkownika i zapewniające mu pełne bezpieczeństwo podczas użytkowania.

   

Wartość projektu: 1 478 921,07 zl

Wkład Funduszy Europejskich: 1 168 819,33 zl