flagabryt01_m flagaros_m flagaukr_m flaga_portugalii

Jak zamawiać pionizator?


1. Warunkiem przyjęcia zamówienia i wykonanie pionizatora jest przesłanie do      producenta Karty Pomiarowej z parametrami ciała użytkownika.

logo_pdf_m

Klauzula informacyjna.

logo_pdf_m

2. Pomiaru należy dokonać zgodnie z Instrukcją Pomiarową.

logo_pdf_m

3. Wszystkie pionizatory zamawiane przez klientów robione są na miarę, stosownie do parametrów ciała użytkownika, wykazanych w Karcie Pomiarowej.


4. Każdy pionizator wykonany na miarę ma dość duży zakres regulacji następujących      podzespołów:

 • kinematyka kroczenia,
 • położenie platform dla stóp,
 • położenie wsporników kolan,
 • szerokość gorsetu,
 • głębokość gorsetu,
 • wysokość wsporników bocznych tułowia,
 • położenie wspornika klatki piersiowej,
 • wysokość siedziska,
 • wysokość pionizatora (tylko w pionizatorach STATIC PLUS/WALKER PLUS, przeznaczonych dla oddziałów rehabilitacji w szpitalach, ośrodkach itp.)

Pełne dopasowanie do parametrów ciała zazwyczaj wykonuje się po pierwszym wstawieniu pacjenta do pionizatora.


5. Podzespoły  których po wykonaniu pionizatora nie można zmienić/przeregulować:

 • wysokość pionizatora – odległość od powierzchni platform do osi stawu biodrowego, (tylko w pionizatorach Active Drive, Active Plus – wszystkie modele, oraz Static Plus, Walker Plus wykonane dla indywidualnego użytkownika)
 • siła sprężyn gazowych (wymiana sprężyn gazowych na silniejsze lub słabsze jest bardzo prosta, ale wymaga zakupienia nowego zestawu sprężyn; wymiana na sprężyny sztywnoblokowane wymaga zakupienia kompletu sprężyn wraz z systemem zwalniającym – nowe sprężyny, głowice zwalniające, linki i dźwignie).

6. Odpowiedni model pionizatora dobiera się stosownie do głębokości dysfunkcji i możliwości pacjenta, a przede wszystkim do rodzaju rehabilitacji jaka ma być prowadzona z wykorzystaniem tego urzadzenia.

logo_pdf_m

7. Jeżeli użytkownik ma problemy z doborem odpowiedniego modelu pionizatora, zaleca się aby zwrócił się o poradę do ALREH Medical.


8. Przyjęcie zamówienia do realizacji ma miejsce po uzgodnieniu z klientem wszystkich danych niezbędnych do wykonania pionizatora.


9. Alreh Medical zastrzega sobie prawo do żądania od zamawiajacego wykonania powtórnych parametrów ciała użytkownika, wykonania i przesłania fotografii tych elementów, w tym części ciała użytkownika, które mogą mieć wpływ na prawidłowe wykonanie pionizatora i jego właściwą eksploatację.


10. Po przyjęciu zamówienia do realizacji, zamawiający otrzymuje Potwierdzenie Zamówienia w formie pisemnej, przesłane drogą elektroniczną, w którym określony jest szczegółowo przedmiot zamówienia, warunki platności oraz termin wykonania.


11. Do wszystkich klientów poza Polską, pionizator dostarczany jest w stanie rozłożonym, zapakowany w pudło kartonowe – patrz plik PDF DANE TECHNICZNE. Na terenie Polski pionizator dostarcza autoryzowany sklep medyczny lub producent.

logo_pdf_m

 


12. Zamawiający dokonuje samodzielnego montażu pionizatora na podstawie Instrukcji Montażu dostarczonej w formie elektronicznej ( DVD ), za pomocą narzędzi dostarczonych wraz z urządzeniem – montaż jest łatwy.

logo_pdf_m